Gemeenschapshuis De Hoeve

Voor Lith en omstreken

Bestuur

Het beheer en de exploitatie van gemeenschapshuis de Hoeve is de verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Centrum de Hoeve Lith.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter : Mathieu Raemaekers  06-21358555

Secretaris : Leon van Meer  06-13376420

Penningmeester: Robert van Nistelrooij 06-51929792

Lid : Alexander van de Boogaard 06-36031977 (Aandachtsgebied: Horeca)

Lid : Jan Klinkhamer 06-28802033